Aktualności


15 października 2016 – Jesienny Dzień Skupienia POAK

2016-10-18 10:40

15 października 2016 – Jesienny Dzień Skupienia POAK

15 października w naszym kościele parafialnym, konferencją „Dlaczego Ojciec Św. Jan Paweł II upomniał się o Akcję Katolicką”, ks. Józef Niżnik, asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej, rozpoczął Jesienny Dzień Skupienia Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z archiprezbiteratu krośnieńskiego. Następnie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu przedstawiciele dekanatów odmawiali różaniec, ofiarowując go za Akcję Katolicką, jej Asystentów, rodziny a także przepraszając za grzechy narodu polskiego, włączając się w ten sposób w Narodowy Dzień Pokuty. Podczas odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego, proszono w intencjach własnych i innych, chcąc wyprosić potrzebne łaski w tym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia Bożego. Obydwu modlitwom przewodniczył proboszcz parafii ks. Edward Szarek. Po krótkiej przerwie, członkowie Akcji Katolickiej oraz licznie zgromadzeni kapłani, uczestniczyli w Eucharystii, której przewodniczył i wygłosił homilię ks. prał. Józef Niżnik. Na zakończenie spotkania nasz Parafialny Oddział AK ugościł wszystkich przysłowiowym ciastkiem i kawą.

2 października 2016 - Wręczenie różańców dzieciom komunijnym

2016-10-10 22:31

2 października 2016 - Wręczenie różańców dzieciom komunijnym

W niedzielę, 2 października podczas Mszy św. o godz. 12.00, miało miejsce poświęcenie i rozdanie różańców dzieciom klas III przygotowującym się do I Komunii św. W tym ważnym wydarzeniu brali udział zarówno trzecioklasiści jak i ich rodzice. Poświęcone różańce mają pomóc w ożywieniu ducha modlitwy zarówno u dzieci, jak w ich rodzinach. Modlitwa różańcowa jest bowiem jedną z najpiękniejszych form nawiązania kontaktu z Bogiem. O taką właśnie modlitwę prosiła wielokrotnie Maryja podczas objawień - chociażby w Fatimie i w innych miejscach. W roku szkolnym 2016/2017 do I Spowiedzi i Komunii św. w naszej parafii przygotowuje się 46 dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3.

14 września 2016 – Nowi żołnierze Jezusa Chrystusa

2016-09-24 15:24

14 września 2016 – Nowi żołnierze Jezusa Chrystusa

Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, że Duch Święty w bierzmowaniu umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. W tym roku, w czasie obrzędu błogosławieństwa nowego kościoła, zostało uświęconych Duchem Świętym w sakramencie bierzmowania 43 młodych ludzi przez posługę Ks. Abp. Adama Szala.

14 września 2016 – Poświęcenie nowego kościoła pw. Miłosierdzia Bożego (2)

2016-09-23 17:10

14 września 2016 – Poświęcenie nowego kościoła pw. Miłosierdzia Bożego (2)

Dotychczasowym miejscem modlitwy wiernych naszej parafii był tymczasowy kościół (kaplica) zbudowany w 1993 r. Budowa nowego kościoła, poprzedzona licznymi przygotowaniami, rozpoczęła się w 2006 r. Dziś podczas uroczystej Eucharystii Metropolita Przemyski, Arcybiskup Adam Szal pobłogosławił nową świątynię parafialną. Widzialnym znakiem tego doniosłego, historycznego faktu, dla obecnych i przyszłych pokoleń, jest wmurowany Kamień Węgielny i Akt Erekcyjny oraz Tablica Pamiątkowa upamiętniająca dzisiejsze wydarzenie. W uroczystości, która zwieńczyła dziesięcioletni czas budowy, wzięli udział parafianie, goście, osoby zaangażowane w budowę oraz kapłani, związani z naszą parafią. Poświecenie kościoła połączone było także z udzieleniem sakramentu bierzmowania naszej młodzieży.

14 września 2016 - Powitanie Ks. Abpa Adama Szala i nabożeństwo dziękczynne

2016-09-23 15:54

14 września 2016 - Powitanie Ks. Abpa Adama Szala i nabożeństwo dziękczynne

W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, Metropolita Przemyski, Ksiądz Arcybiskup Adam Szal, w pierwszym dniu wizytacji kanonicznej naszej parafii, poświęcił nowy kościół pw. Miłosierdzia Bożego. Uroczystość rozpoczęła się w starym kościele powitaniem Dostojnego Gościa i nabożeństwem dziękczynnym za łaski, jakich Pan Bóg udzielił przez 23 lata modlitw w dotychczasowym kościele. Następnie w procesji przeniesiono Najświętszy Sakrament do nowego kościoła, gdzie rozpoczęła się Eucharystia.

11/13 wrzesień 2016 – Triduum rekolekcyjne przed poświęceniem kościoła

2016-09-13 15:17

11/13 wrzesień 2016 – Triduum rekolekcyjne przed poświęceniem kościoła

Zbliża się długo oczekiwany dzień, w którym w nowo wybudowanym kościele rozpoczniemy sprawowanie liturgii. W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września br. Ks. Abp Adam Szal pobłogosławi naszą nową świątynię. Do tego wyjątkowego wydarzenia przygotowywaliśmy się duchowo przez uczestnictwo w rekolekcjach parafialnych, które przeprowadził ks. Jan Rydzik, proboszcz z parafii św. Katarzyny w Odrzykoniu. Bóg zapłać Księdzu Rekolekcjoniście za słowo Boże pełne życzliwości do słuchaczy i miłości do Jezusa Miłosiernego.

15 sierpnia 2016 - 22 rocznica erygowania parafii Miłosierdzia Bożego

2016-08-24 15:08

15 sierpnia 2016 - 22  rocznica erygowania parafii Miłosierdzia Bożego

15 sierpnia br. przeżywaliśmy 22 rocznicę powstania naszej parafii oraz dziękczynienie za dar chleba. Uroczystą Eucharystię sprawował i homilię wygłosił Ks. Neoprezbiter Piotr Gosztyła, rodak ks. Proboszcza z Przysietnicy. Po Mszy św., nowo wyświęcony Kapłan, udzielił licznie obecnym wiernym, błogosławieństwa prymicyjnego i poświęcił wieniec zielny, owoce, zioła i kwiaty. Na zakończenie był tradycyjny poczęstunek białobrzeskimi kołaczykami. Gospodarzami tegorocznych dożynek byli: Ewa Kolanko i Stanisław Jakóbski. Uroczystościom towarzyszyła kapela „Białobrzeżanie”.

11 czerwca 2016 - Pielgrzymi z Sanoka przeszli przez Bramę Miłosierdzia

2016-06-14 14:47

11 czerwca 2016 - Pielgrzymi z Sanoka przeszli przez Bramę Miłosierdzia

Trwa Jubileuszowy Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia. Papież Franciszek zachęca, aby w tym roku szczególnie pełnić uczynki miłosierdzia, co do duszy i co do ciała. Ojciec Święty dał również możliwość, by w każdej diecezji ustanowiono Bramy Miłosierdzia w celu łatwiejszego uzyskania odpustu zupełnego. Dziś, w naszym kościele, Bramę Miłosierdzia przekroczyli pielgrzymi z parafii NSPJ w Sanoku razem ze swoimi duszpasterzami ks. Wojciechem Szarkiem i ks. Kazimierzem Lewczakiem. Po krótkim nabożeństwie ku czci Bożego Miłosierdzia, pielgrzymi oddali cześć Relikwiom św. Siostry Faustyny.

29 maja 2016 - Procesja parafialna w oktawie Bożego Ciała

2016-05-30 22:48

29 maja 2016 - Procesja parafialna w oktawie Bożego Ciała

Po Mszy świętej o godz. 10.30 ulicami: Moniuszki, Białobrzeską i Goszczyńskiego przeszła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Przy każdym z nich odczytywano fragment jednej z czterech Ewangelii, opowiadający o Eucharystii. Dziewczynki, które w maju przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej i młodsze, trasę procesji posypywały płatkami kwiatów, chłopcy dzwonili dzwoneczkami, wierni, idąc za Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie, śpiewali pieśni eucharystyczne. Na zakończenie procesji Ksiądz Proboszcz podziękował wszystkim za liczny udział we Mszy świętej i procesji.

8 maja 2016 - Pierwsza Komunia Święta

2016-05-10 17:00

Maj to miesiąc Pierwszych Komunii Świętych. Tak samo było w naszej Parafii. 30 dzieci, tradycyjnie w drugą niedzielę maja, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, przyjęło po raz pierwszy Pana Jezusa do swojego serca. Przez cały tydzień dzieci uczestniczyły w tzw. „Białym tygodniu”, który uwieńczony został pielgrzymką do Kalwarii Pacławskiej.

Strony: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 39 |